Finalit Stelax vnútorná stierka biela hladká

2.8021.70

Vnútorná stierka biela hladká

EAN: N/A

Kategórie: ,

Značka:

Clear

Vnútorná stierka biela hladká

Zloženie: Biela stierková hmota, zmes plnív vo vodnej disperzii s prímesou aditív.

Použitie: Povrchová úprava interiérov panelových a monolitických objektov. Stierka je určená k vytváraniu dokonale hladkých, ako aj drsných (kvapľových) povrchov.

Podklad: Musí byť zdravý, pevný, odmastený a očistený od prachu a iných nečistôt, ktoré by mohly znížiť priľnavosť stierky.

Nanášanie: Na pripravený podklad sa nanáša vo viacerých vrstvách podľa potreby ručne buď gumovými alebo oceľovými stierkami.

Stierka je riediteľná vodou, po vytvrdnutí je vhodné povrch prebrúsiť jemným brusným papierom.

Ďalšie úpravy bežnými maliarskymi technikami. V starších interiéroch, ktoré už boli maľované, je potrebné tieto maľovky odstrániť. Trhliny a diery vyspraviť maltou alebo sádrou a napenetrovať (penetračný roztok Final Pen).

Upozornenie: Pri práci so stierkou sa chráňte bežnými pracovnými odevmi, rukavicami a oči okuliarmi alebo štítom.

Po ukončení práce sa umyte mydlom a vodou a ošetrite regeneračným krémom časti tela, ktoré prišly do styku so STELAX-om. Pri zásahu do očí ich vypláchnite vodou, prípadně OPHTAL-om a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Obsah VOC podľa kat. A/l WB: 200 g/l (2011). Tento produkt obsahuje 3 g/l VOC.

Obsahuje: zmes 5-chlór -2 methylisothiazol -3 (2H) -ONE. Môže vyvolávať alergickú reakciu.

KBU je k dispozícií na vyžiadanie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

EN 998-1, 06

Reakcia na oheň: Trieda A1

Prídržnosť: 0,65±0,05 N.mm-2

Chrániť pred mrazom!

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby

Hmotnosť-
Hmotnosť [kg]

2 kg, 4 kg, 9 kg, 18 kg, 30 kg