Finalit Stelax štuk biela 1,5kg

2.40

Vnútorná stierka biela zrnitá – štuk.

EAN: 339/18

Kategórie: ,

Značka:

Vnútorná stierka biela zrnitá

Zloženie: biela stierková hmota, zmes plnív vo vodnej disperzii s prímesou aditív.

Použitie: Stelax je hotová namiešaná vnútorná stierka zrnitá – štuk, ktorá sa predovšetkým používa na finálne úpravy stien a stropov. Pri dokončujúcich prácach v nových objektoch je možné Stelax aplikovať na jadrovú omietku, ako aj hrubý betón.

Stelax je vhodný pre rekonštrukcie panelových bytov po odstránení tapiet, pri opravách stien a stropov alebo pri opravách starých omietok pred maľovaním, lebo zachováva štruktúru steny.

Podklad: Staršie interiéry, ktoré už boli maľované, treba maľovky odstrániť škrabaním. Trhliny a diery vyspraviť maltou alebo stierkou a napenetrovať. Veľmi suché steny pred samotnou aplikáciou je nutné navlhčiť vodou.

Nanášanie: Stelax sa nanáša v tenkej vrstve na stenu a stropy a to pomocou murárskej stierky smerom zdola hore. Po čiastočnom zatuhnutí nanesenej hmoty sa pomocou molitanového alebo filcového hladítka krúživými pohybmi celková plocha vyhladí do konečnej podoby.

Výdatnosť: 2 – 3 kg/m2

Upozornenie: Pri práci s omietkou je potrebné chrániť pracovníkov pracovným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo štítom.

Po ukončení prác ošetríme ruky a časti tela, ktoré prišli do styku s omietkou bežným spôsobom, t. j. umyť mydlom a vodou, ošetriť reparačným krémom.

Pri zásahu očí vypláchnuť veľkým množstvom vody, prípadne vymyť Ophtal-om, vyhľadať lekársku pomoc.

Záručná doba: 12 mesiacov odo dňa výroby.

Hmotnosť1.8 kg
Hmotnosť [kg]

1,5 kg