Colorlak Univerzál SU2013 mat

8.1049.00

Syntetická vrchná farba.

 

 

PREDNOSTI

Přednost
Přednost
Přednost
Přednost

EAN: N/A

Kategória:

Značka:

Clear

POUŽITIE

Je vhodná pre vonkajšie vrchné lesklé nátery dreva i kovu (ploty, odkvapy, dvere, okná, konštrukcie každého druhu, zábradlie a pod.).

Nanáša sa na kovové plochy upravené antikoróznou farbou rady SYNOREX PRIMER S-2000, alebo na drevo upravené farbou SYNTECOL PRIMER S 2070.

K univerzálnemu použitiu pod SU 2013 slúži SU 2020 UNIVERZAL ZÁKLAD.

Farba SU 2013 vyhovuje pre nátery výrobkov a plôch, ktoré prichádzajú do nepriameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou.

UNIVERZAL SU2013 vyhovuje na nátery výrobkov a plôch, které prichádzajú do nepriameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou

PREDNOSTI

  • na drevo, kov, minerálny podklad,
  • univerzálne použitie,
  • široká paleta odtieňov,
  • biela a čierna tiež v matnom prevedení,
  • široké použitie.

 

VLASTNOSTI

Výtoková doba (Ford 4 mm)150 s – 200 s
Zasychanie (proti prachu)najviac 10 hod
Zasychanie (pre bežnú manipuláciu)najviac 48 hod
Stupeň leskumax. 25% (mat)
Výdatnosť11 m2/l – 15 m2/l

 

NANÁŠANIE

Striekaním, štetcom, valčekom pri optimálnej teplote 15 – 20 °C a maximálnej relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %.

Minimálna teplota je všeobecne 5 °C a musí byť min. 3 °C nad rosným bodom. Podklad musí byť ošetrený vhodnou základnou farbou.

Drevo v exteriéri je potrebné najprv ošetriť najskôr fungicídnym napúšťadlom FUNGISTOP S1031.

RIEDENIE

SU2013 je dodávaný už v aplikačnej konzistencii pre nanášanie štetcom, nie je ho nutné riediť.

Pre čistenie pomocného materiálu sa používa riedidlo S-6006.

VÝDATNOSŤ

13 – 15 m2 v jednej vrstve z 1 litra

Použití   Použití   Použití

 

IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.

 

VAROVANIE

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • H226 – Horľavá kvapalina a pary.
  • H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
  • EUH 208 – Obsahuje butan-2-on-oxim. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

PRÍLOHY K STIAHNUTIU

Bezpečnostný list

Bezpečnostný list MEKO

Katalógový list

Prehlásenie o zhode a vlastnostiach DREVO

Prehlásenie o zhode a vlastnostiach KOV

 

Hmotnosť-
Odtiene Univerzal SU2013 MAT

Čierná, Hnedá čokoládová

Objem [ l ]

0,6 l, 3,5 l