Colorlak Toluén technický R-7006 bezfarebný

3.2013.55

Technický toluén k odmasteniu a čisteniu povrchu kovových predmetov.

 

Clear

Použitie:
•    k odmasteniu a čisteniu povrchov kovových predmetov pred jeho natieraním
a k čisteniu pracovných pomôcok a zariadení.

•    technický toluén se nesmie používať k umývaniu pokožky!

•    nepoužiteľné k riedeniu náterových hmôt.

Hmotnosť-
Objem [ l ]

0,7 l, 4 l