PROTIREZ BÁZA S2015

2v1 syntetická polomatná jednovrstvová antikorózna farba

Miešame priamo na predajni stačí zavolať.

Telefonická objednávka 0915 600 099 / 0904 917 262

VZORKOVNÍK

PREDNOSTI

Přednost
Přednost
Přednost
Přednost

Kategória:

  • PROTIREZ BÁZA slúži na jednovrstvové antikorózne nátery ocelových a železných povrchov (konštrukcií, potrubí, oplotení, dvier a pod.) v exteriéri a interiéri.

  • S2015 plní súčasne funkciu kvalitného základného antikorózneho náteru a vrchnej polomatnej farby.

  • S2015 sa vyznačuje výbornou antikoróznou ochranou a vysokou odolnosťou voči UV žiareniu a poveternosti.

  • PROTIREZ BÁZU je možno použiť na povrchovú úpravu bežných železných striech a ich prvkov.

  • S2015 vyhovuje na nátery plôch a výrobkov, ktoré prichádzajú do nepriameho styku s požívatinami, krmivami a pitnou vodou.

  • S2015 je možno použiť na bežné nátery dreva, minerálne podklady ako betón a murivo; určené tiež na starší pozink.

  • MEKO low vo výrobku od 1.3.2021

VÝDATNOSŤ

10 – 12 m2/l

Použití     Použití     Použití

RIEDIDLO

C6001 pre striekanie, pre štetec prípadne valček je určené riedidlo S6006

PRÍLOHY K STIAHNUTIU

Bezpečnostný list

Bezpečnostný list MEKO

Katalógový list

Prehlásenie o zhode / vlastnostiach DREVO

Prehlásenie o zhode / vlastnostiach KOV