Jeger aktivátor na Oxid

9.65

Dekoratívny efekt na steny, pomocou ktorého ľahko dodáte vysoko realistický efekt hrdze.

Objem: 0,5L

EAN: 111/19

Kategórie: ,

Značka:

Prednosti:

Dekoratívny efekt na steny, pomocou ktorého ľahko dodáte vysoko realistický efekt hrdze.

Oxyd vám umožňuje získať akékoľvek účinné vzory napodobňujúce koróziu – jamkové škvrny, škvrny a oxidované nepravidelné hrdzavé povrchy.

1.krok: Na hladkú a suchú stenu naniesť podkladovú farbu Jeger Oxyd Primer. Schnutie 4 hodiny.

2.krok: Hladítkom naneste tenkú vrstvu Jeger Oxyd a nechajteju cca 8 hodín schnúť. Potom použite postrekovač a naneste Oxyd aktivator – efekt hrdze sa prejaví do 2 až 8 hodín. Proces aktivácie hrdze môžete opakovať niekoľkokrát, kým nedosiahnete požadovaný efekt. Čím viac použijete aktivátor, tým väčší efekt hrdze dosiahnete.

3.krok: Najskôr po 24 hodinách aplikujte Oxyd Protector. Aplikácia Protectoru je nevyhnutná, pretože zastavuje proces aktivácie/zastaví proces korózie a následne chráni zdobený povrch.

Spôsob nanášania: rozprašovač
Riedidlo: neriedi sa

Vlastnosti:
Zasychanie (proti prachu): 2 hod
Zasychanie (pre bežnú manipuláciu): 24 hod

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.

Varovanie:

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 – Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Hmotnosť0.6 kg