Adler Pullex silverwood

15.50270.00

Ochranná impregnačná lazúra s kovovým efektom na báze rozpúšťadiel.

Výdatnosť:  (m²/l)

  • pílené drevo: cca 4 – 8
  • hobľované/brúsené drevo: 8 – 12

Spôsob nanášania: štetcom / produkt je pripravený na natieranie.

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

EAN: N/A

Kategórie: ,

Značka:

Clear

Rozpúšťadlová, efektná, impregnačná lazúra s obsahom biocídnych látok na drevo v exteriéri. Inovatívne odtiene s metalickým efektom, resp efektom starého dreva. Špeciálne pigmentovanie vedie pri pôsobení poveternosti k striebornému patinovému efektu.

Oblasť použitia -> Exteriér
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerov stabilné drevené stavebné prvky v exteriéri ako drevostavby, drevené obklady, striešky, ploty, okenice, balkóny, brány, atď. v triede  použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

Systém povrchovej úpravy
-> na rozpúšťadlovej báze.

Výhody produktu
Efektná impregnačná lazúra so špeciálnou pigmentáciou a strieborným patinovým efektom.
Obzvlášť výrazný rustikálny vzhľad a vzhľad s charakterom starého dreva na pílené, kartáčované a tesané drevo.
Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom.
Vďaka vyvíjajúcej sa patine nie je potrebný ďalší náter, nedochádza k olupovaniu.
Registrovaný ochranný prostriedok na drevo, preventívne účinný proti hmyzu, plesniam a zamodraniu.
Najpredávanejší ADLER produkt.

Zvláštne vlastnosti
-> ochrana dreva,
-> odolnosť proti UV žiareniu,
-> vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky,
-> bez zápachu,
-> dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom,
-> ochrana proti napadnutiu hubami,
-> ochrana proti drevokaznému hmyzu.

Výdatnosť:
Výdatnosť na nános (m²/l):
pílené drevo: cca 4 – 8
hobľované/brúsené: 8 – 12
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: štetcom

Bezpečnostné upozornenia
Nebezpečenstvo
EUH066 -> Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 -> Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H304 -> Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H410 -> Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 -> Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 -> Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 -> Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273 -> Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P331 -> Nevyvolávajte zvracanie.
P391 -> Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 -> Uchovávajte uzamknuté.
P501 -> Zneškodnite obsah/nádobu …

POZOR: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Hmotnosť-
Odtiene Adler Pullex silverwood

Altgrau, Farbalos, Fichte Hell Geflämmt, Graualuminium, Silber

Objem [ l ]

20 l, 0,75 l, 5 l