Colorlak Aceton technický R7003

2.8016.50

Technická kvapalina k odmasťovaniu a čisteniu povrchu kovových predmetov.

Bezfarebný

Clear

Technická kvapalina k odmasťovaniu a čisteniu povrchu kovových predmetov.

Použitie:

  • Technický aceton je určený ako technická kvapalina k odmasťovaniu a čisteniu povrchov kovových predmetov pred jeho natieraním a k čisteniu pracovných pomôcok a zariadení
  • R7003 – technický aceton sa NESMIE používať k umývaniu pokožky!
  • Nedá sa použiť ako riedenie náterových hmôt!
  • Po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ošetrite krémom
Hmotnosť-
Objem [ l ]

0,7 l, 4 l