LARO Odhrdzovač 1 kg

2.50

Vysoko účinný bezoplachový antikorózny prostriedok.

Hmotnosť 1kg

Vysoko účinný bezoplachový antikorózny prostriedok, ktorý okrem odstraňovania hrdze čiastočne pasivuje kovové povrchy pred ďalšou oxidáciou a zároveň po vysušení vytvára vhodné podmienky pre adhéziu ďalších ochranných vrstiev. /iba po dôkladnom vyschnutí/.

Vlastnosti:

Hnedosfarbená transparentná kvapalina kyslého charakteru.

Použitie:
Odhrdzovanie a odmasťovanie akýchkoľvek kovových povrchov, odstraňovanie vodného kameňa a iných usadenín na sanitárnych zariadeniach.
Na dokonale očistené, prachu a nečistôt zbavené povrchy (v prípade drobných olupujúcich sa čiastočiek je tieto potrebné pred aplikovaním náteru odstrániť) je možné nanášať prípravok štetcom alebo máčaním ošetrovanej plochy v prípravku, v prípade silného znečistenia (pokročilého štádia korózie) aj opakovane.
Doba pôsobenia prípravku je v závislosti od intenzity znečistenia a vonkajšej teploty od niekoľkých minút  po cca 1 hodinu.  Pôsobenie odhrdzovača sa prejaví po modrofialovom až modročiernom sfarbení povrchu (po aplikácii) a po úplnom zaschnutí vytvorí na povrchu svetlý film.
Ďalší náter sa doporučuje  nanášať až po dôkladnom vyschnutí ošetrovaných plôch a úplnom odparení vodnej zložky v prípravku.
V závislosti od vonkajšej teploty a vlhkosti v priestore to môže trvať niekoľko hodín.

Výdatnosť:

10 – 15 m2 / kg v závislosti od nasiakavosti povrchu.

Technické údaje:

Hnedá transparentná kvapalina, nehorľavá vo vode neobmedzene rozpustná, pH menej ako 3, hustota 1,15 gcm-3.

Hmotnosť1.2 kg